Pénteki szekciók

1. Média és misszió

Hogyan lehet a modern, egyre változó eszközű média az evangelizáció színtere?

Hogyan élhető meg a keresztény hit a média világában?

2. Ifjúság és elköteleződés

Milyen a mai hívő fiatalok viszonya az elköteleződéshez? Hogyan vonhatók be közösségekbe?

Hogyan kelthető fel érdeklődésük, felelősségérzetük a közéleti kérdések iránt?

3. Család és hivatás harmóniája

Hogyan lehet megteremteni és fenntartani az egyensúlyt a házasság, a család, valamint a különféle szakmai, civil, közéleti, egyházi felelősségvállalások, szolgálatok között, az azokra fordított idő, figyelem, érzelmi elköteleződés vonatkozásában is?

4. Társadalomkutatás és tervezés

Hogyan lehetnek az empirikus kutatások és tanulmányok az evangelizáció, valamint a közéletben és a politikában megvalósítandó missziós törekvések stratégiai tervezésének alapjai?

5. Hit és közélet

Miért hivatott a hívő keresztény a közéletben való részvételre, annak változatos formáiban és intenzitásában? Mit mond erről a katolikus, illetve a protestáns társadalmi tanítás, illetve szociáletika? Milyen alapelvek mentén fogalmazhatók meg a keresztény válaszok korunk aktuális kérdéseire?

6. Kereszténység és Európa 

Hogyan tudunk közös alapról, egységben szembenézni korunk kihívásaival? Miként lehetünk szolidárisak a Közel-Keleten élő, háborútól, üldöztetéstől szenvedő keresztény testvéreinkkel?

A szekció munkanyelve: angol.